KOK BELASTINGADVISEURS EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

Zoals dienstverlening moet zijn!

Geregistreerd lid van:Logo RB

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

... gaat verdwijnen!

Naar verwachting wordt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties per 2016 van kracht als opvolger van de VAR. Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf hun arbeidsrelatie door de Belastingdienst laten beoordelen. Zij moeten dan een overeenkomst opstellen, waarin staat omschreven op welke manier en onder welke omstandigheden opdrachten worden uitgevoerd. De Belastingdienst beoordeelt of er loonheffing en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. Opdrachtgever en -nemer hebben dan zekerheid en kunnen in principe niet met naheffingen geconfronteerd worden. Een beoordeling vooraf is echter niet verplicht.

Het is van belang dat u als opdrachtgever of -nemer zo mogelijk nu al overeenkomsten voorlegt aan de Belastingdienst. U kunt dan per 2016 direct aan de slag en u weet waar u aan toe bent. De Belastingdienst zal voorbeeldovereenkomsten op de website de Belastingdienst publiceren die u kunt gebruiken. Ook zullen de factoren gepubliceerd worden die bij de beoordeling van een arbeidsrelatie van belang zijn. Het streven is een en ander in oktober 2015 op de site te publiceren. Houd de website van de Belastingdienst de komende tijd dus in de gaten.

Bron: Tips & Advies Belastingen