KOK BELASTINGADVISEURS EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

Zoals dienstverlening moet zijn!

Geregistreerd lid van:Logo RB

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp'ers – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. De wijzigingen staan in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

In samenwerking met belangenorganisaties zijn hiervoor door de Belastingdienst een stelsel van modelovereenkomsten opgesteld en zij beoordelen overeenkomsten van branches, opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers. De Belastingdienst kan achteraf vaststellen dat de overeenkomst niet correct is nagekomen en dat toch sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever - die nu als werkgever wordt behandeld - alsnog loonheffing over de beloning van de zzp'er afdragen.
De modelovereenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Als opdrachtgevers en zzp'ers in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van       5 jaar. Let op: partijen hoeven geen gebruik te maken van een modelovereenkomst! 
Net als de VAR is deze niet verplicht.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen – waar nodig – wel hun werkwijze moeten aanpassen, omdat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Voor de eventuele aanpassingen in de werkwijze van opdrachtgevers en opdrachtnemers geldt een implementatietermijn tot 1 mei 2017. In deze periode houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand bij de implementatie.
Er geldt wel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat opdrachtgever en de opdrachtnemer actief bezig moeten zijn de arbeidsrelatie zodanig feitelijk vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Tenminste: als partijen dat ook willen.
Het werken met modelovereenkomsten is eenvoudiger dan het werken met de VAR.       Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder werd gewerkt? Dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Wanneer wordt gewerkt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp'er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en de zzp'er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt.

Als overduidelijk is dat de zzp'er ondernemer is, hoef je als zzp’er helemaal niets te doen.
Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Gebruik dan een modelovereenkomst.

Bron: Belastingdienst