KOK BELASTINGADVISEURS EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

Zoals dienstverlening moet zijn!

Geregistreerd lid van:Logo RB

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel, leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt met deze wet te maken. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Wilt u weten of dit op u van toepassing is en wat u moet doen? Kijk dan op de site van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in--of-uitlenen-van-arbeidskrachten/ voor meer informatie en de bijbehorende formulieren.

Bron: Kamer van Koophandel